Nội dung mới

24/01/2020 5:07:06 PM
Replies: 509Views: 4412

23/01/2020 9:06:04 PM
Replies: 0Views: 2

23/01/2020 8:26:48 PM
Replies: 34Views: 533

22/01/2020 7:04:04 PM
Replies: 0Views: 7

21/01/2020 6:53:29 PM
Replies: 0Views: 21

21/01/2020 5:04:06 PM
Replies: 2Views: 37

20/01/2020 4:15:12 PM
Replies: 0Views: 13

17/01/2020 12:05:04 PM
Replies: 0Views: 27

16/01/2020 8:50:29 PM
Replies: 0Views: 19

16/01/2020 8:22:03 PM
Replies: 0Views: 10

16/01/2020 9:48:10 AM
Replies: 0Views: 693

15/01/2020 11:03:46 PM
Replies: 0Views: 17

14/01/2020 4:49:47 PM
Replies: 0Views: 20

14/01/2020 4:47:39 PM
Replies: 0Views: 19

14/01/2020 4:45:59 PM
Replies: 0Views: 19

14/01/2020 4:42:24 PM
Replies: 0Views: 20

14/01/2020 10:20:29 AM
Replies: 168Views: 1371

13/01/2020 4:10:37 AM
Replies: 0Views: 19

16/12/2019 5:26:37 PM
Replies: 234Views: 1797

16/12/2019 12:35:45 PM
Replies: 66Views: 686

15/12/2019 6:24:34 PM
Replies: 0Views: 21

14/12/2019 5:10:30 PM
Replies: 0Views: 22

12/12/2019 9:31:55 PM
Replies: 9Views: 42

12/12/2019 9:21:59 PM
Replies: 28Views: 224

09/12/2019 10:37:50 AM
Replies: 0Views: 22

Registration Agreement

Anh chị em thân mến,

Như anh chị em đã biết, Xóm La Cà có tiền thân xuất xứ từ Làn Sóng Việt, được lập ra chỉ với 1 mục đích rất đơn giản...là cùng nhau tào lao vui đùa mà không thiếu sự chia sẻ, cảm thông, an ủi, tương trợ, truyền đạt, kết nối, và dung hoà tất cả các sự khác biệt của nhau bằng cách chấp nhận lẫn nhau và tha thứ cho nhau. 

Thành ra bất cứ điều lệ nào được lập ra nơi đây cũng lấy common sense làm nền tãng. 

Cho nên, ban điều hành đã họp và đưa ra quyết định là chỉ khi nào có nhiều thành viên complain/report về bất cứ một đối tượng, hoặc bài viết, comment của ai, thì ban điều hành sẽ vote để thông qua nội quy phù hợp nhất cho sự việc đã hoặc đang xảy ra đó.

Xem nhiều nhất

15/06/2019 11:30:45 PM

05/05/2019 8:23:08 PM

20/06/2019 12:00:45 PM

07/06/2019 12:54:32 AM

29/07/2019 6:22:57 PM

16/09/2019 4:18:44 AM

02/05/2019 9:12:35 AM

27/06/2019 3:04:52 PM

06/06/2019 1:00:53 PM

04/06/2019 11:14:14 AM

09/10/2019 11:46:01 AM

07/03/2019 11:41:16 PM

06/06/2019 6:22:49 PM

07/06/2019 10:48:36 PM

09/06/2019 9:44:21 PM