Biệt Cố Hương !!!


Đông đã về rồi Em có hay ?
Đêm Đông lạnh buốt giá nơi nầy
Bao mùa băng giá nơi Đất Khách
Bấy nhiêu Sầu Nhớ Quê Mình thay !

Mùa Đông Năm đó Ta chia tay
Rượu nồng chưa uống đã vội say !
Anh đi vào một Chiều Đông Lạnh
Sầu thương Nước Mắt Em lăn dài !!

Tôi Yêu Nàng dù Đời nhiễu nhương
Tôi nhớ Nàng ! Khi nghĩ về Cố Hương
Hơn hai mươi Năm Đời Viễn Xứ !
Vẫn nhớ Quê Nhà với Người Thương !

Xứ lạ Quê Người khi Đông đến
Sầu vươn chất ngất kiếp đoạn trường
Sinh Ly Tử Biệt ! đành lỗi hẹn
Một thoáng Quê Nhà ! Biệt Cố Hương !

HDD