TỊNH XÁ LIÊN HOA. Thiền Sư An Lạc Hạnh - Truyện ký Phương Nam – Hồi thứ Mười 1.